Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Subkonto 1% podatku. Pomagamy chorym na mukowiscydozę

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku obowiązują nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe wzory deklaracji PIT stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2010 roku.

W nowych deklaracjach PIT należy podać tylko nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego.

Numer KRS Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

0000064892

.