Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Subkonto. Pomagamy chorym na mukowiscydozę

Aby dokonać wpłaty na wybrane z subkont,
proszę wpłacić środki na nasze konto w banku:

PKO BP SA O/Rabka

na rachunek:

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

z dopiskiem na które subkonto dana wpłata
jest przeznaczona (imię i nazwisko chorego).

Numer kierunkowy banku dla wpłat dokonywanych z zagranicy:

BIC (SWIFT): BPKOPLPW

84 1020 3466 0000 9802 0007 0128